Энергосбережение в ЖКХ - информационный бюллетень

Ежемесячный информационный бюллетень

Новый номер
Архив номеров
О бюллетене
Об издателе
Подписка
Купить бюллетень

Размещение рекламы

 

Будівництво теплонасосної станції потужністю 58 МВт на “Запоріжсталі”

Виконання робіт з розробки попереднього ТЕР ефективності будівництва теплонасосної станції (ТНС) на комбінаті ЗАПОРІЖСТАЛЬ здійснено енергосервісною компанією “Екологічні Системи” за завданням Концерну ”Міські теплові мережі” у рамках договору №114 від 10.06.2009 р.

З метою заміщення природного газу місцевим паливом пропонується утилізувати низькопотенційне скидне тепло системи оборотного водопостачання металургійного комбінату «Запоріжсталь» на потреби гарячого водопостачання і опалення Орджонікідзевського, Жовтневого, Заводського та частково Ленінського районів.

Потреби в споживанні електричної енергії теплонасосною станцією в проекті передбачується забезпечити за рахунок когенераційної установки, яка буде встановлена у комплекті із станцією і буде використовувати у якості палива промислові гази (суміш доменного та коксового газів)

Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання природного газу на існуючих котельнях концерну при використанні теплової енергії теплонасосної станції.

Потенціал скидного тепла оборотної води на градирнях при погодинних обсягах обороту 18,0 – 20,0 тис.м3 у зимовий період становить до 180 МВт і може досягати до 330 МВт теплової потужності влітку. Приєднана теплова потужність районної котельні (по в. Адмірала Нахімова, 4) для опалення та ГВП становить 203 МВт.

В проекті пропонується варіант оптимального використання потенціалу скидного тепла для роботи ТНС в централізованій системі теплопостачання у базовому режимі. При цьому взимку ТНС забезпечує опалення та гаряче теплопостачання Орджонікідзевського району, а влітку – гаряче водопостачання Орджонікідзевського, Жовтневого, Заводського та частково Ленінського районів.

При цьому, основним джерелом теплової енергії для споживачів міста є котельня по в. Адмірала Нахімова, ТНС використовується для підігріву теплоносія в контурі зворотного трубопроводу для зниження витрат палива (природного газу) на котельні.

Матеріали звіту включають опис пропонованого варіанту будівництва ТНС, а також техніко-економічні оцінки ефективності проекту.

У відповідність із договором виконані наступні роботи:

 • Вибір оптимального варіанта будівництва ТНС.

 • Виконання техніко-економічних розрахунків ефективності ТНС.

 • Розрахунки ефективності проекту виконані з урахуванням софінансування з використанням механізму «зелених інвестицій». Визнано, що можна додатково залучити до 116 мільйонів гривень за рахунок продажу прав на викиди, що становить 25% потрібних капіталовкладень, та зменшує строк окупності на 1.5 року.

  Поєднання двох механізмів утилізації теплових та газових викидів комбінату «Запоріжсталь» створює надзвичайно ефективну систему теплопостачання з мінімальними експлуатаційними витратами.

  У подальшому планується будівництво 2 черги ТНС з підключенням систем гарячого теплопостачання Хортицького та Ленінського районів на Правому березі Запоріжжя.

  Таблиця 1.1. Основні техніко-економічні показники проекту

  Найменування

  Одиниці виміру

  Значення

  1

  Економічні характеристики проекту

   

   

  1.1

  Строк життя проекту

  років

  15

  1.2

  Строк реалізації проекту

  рік

  2016-2020

  1.3

  Капітальні витрати

  тис.грн.

  495 770

  1.4

  Джерела фінансування

   

  *1

  1.5

  Джерела погашення

   

  *2

  2

  Технічні характеристики проекту

   

   

  2.1

  Загальна теплова потужність ТН станції

  МВт

  58,0

  2.2

  Виробництво теплової енергії в рік

  т.кВт.г/рік

  375 144

  2.3

  Загальна теплова потужність теплових насосів

  МВт

  46,00

  2.4

  Кількість ТН

  шт.

  2

  2.5

  Загальна теплова потужність КГУ

  МВт

  12,0

  2.6

  Кількість КГУ

  шт.

  4

  2.7

  Загальна електрична потужність КГУ

  МВт

  12,8

  2.8

  Споживання електричної енергії на ТНС

  т.кВт.г/рік

  66 117

  2.9

  Потужність споживання електроенергії на ТН станції

  МВт

  10,2

  2.10

  Об'єм заміщення природного газу

  тис.м3/рік

  59 723

  2.11

  Об'єм споживання промислового газу на КГУ

  тис.м3/рік

  64 742

  2.12

  Економічний ефект при реалізації проекту (по тарифам на газ у 2012 р. - 3066 грн/т.м.куб)

  тис.грн

  94 312

  2.13

  Строк окупності проекту (по цінам 2012 р.)

  рік

  5,3

  3

  Показники ефективності

   

   

  3.1

  Коефіцієнт дисконтування

  %

  7%

  3.2

  Чистий інтегральний доход

  тис.грн.

  1 617 679

  3.3

  Простий строк окупності інвестицій

  років

  4,2

  3.4

  Чистий інтегральний дисконтований дохід

  тис.грн.

  964 004

  3.5

  Дисконтований строк окупності

  років

  4,4

  3.6

  Індекс прибутковості

   

  2,94

  3.7

  Внутрішня норма рентабельності

   

  1,62

  *1 - держбюджет (субвенції), обласний бюджет, місцевий бюджет, комерційний кредит

  *2 - зниження собівартості теплової енергії

  Малюнок 2.1.

  Схема передачі тепла від ВАТ «Запоріжсталь» у райони міста

  В проекті пропонується варіант оптимального використання потенціалу скидного тепла для роботи ТНС в централізованій системі теплопостачання у базовому режимі. При цьому взимку ТНС забезпечує опалення та гаряче водопостачання Орджонікідзевського району, а влітку – гаряче водопостачання Орджонікідзевського, Жовтневого, Заводського та частково Ленінського районів.

  3. Короткий опис джерела низкопотенційного тепла

  Джерелом низькопотенційної теплової енергії для теплових насосів є тепла вода у системі охолодження турбовоздуходувок та генераторів ТЕЦ комбінату «Запоріжсталь». Схема трубопроводів циркуляційної води на ТЕЦ приведена на малюнку 3.1. Система працює у цілодобовому режимі. У таблиці 3.1 наведені дані про температуру та об’єми циркуляційної води. У таблиці 3.2 наведені дані про деякі технологічні показники системи охолодження. У додатку 7  наведено копію листа від комбінату «Запоріжсталь» з переліком основних параметрів циркуляційної води ТЕЦ.

  На малюнку 3.2 наведені фотографії елементів бризкального басейну. На малюнку 3.3 наведені фотографії будівель для можливого розташування обладнання ТНС.

  2. Загальна характеристика проекту

  Проектом передбачається утилізувати низькопотенційне скидне тепло системи оборотного водопостачання металургійного комбінату «Запоріжсталь» на потреби гарячого водопостачання і опалення Орджонікідзевського, Жовтневого, Заводського та частково Ленінського районів. Для реалізації цієї цілі пропонується побудувати теплонасосну станцію на території комбінату, яка буде виробляти теплову енергію, відбираючи скидне тепло від циркуляційної води ТЕЦ.

  Потреби в споживанні електричної енергії теплонасосною станцією в проекті передбачається забезпечити за рахунок когенераційної установки, яка буде використовувати у якості палива доменні гази.

  Потенціал скидного тепла циркуляційної води на бризкальних басейнах при погодинних обсягах обороту 18,0 – 20,0 тис.м3 у зимовий період становить до 180 МВт і може досягати до 300 МВт теплової потужності влітку.

  Схема передачі тепла від ВАТ «Запоріжсталь» у райони міста наведена на малюнку 2.1. Дані про підключене теплове навантаження районів на ГВП наведені в таблиці 2.1.

  Таблиця 2.1. Теплове навантаження районів на ГВП.

  Котельня

  Підключене теплове навантаження

  Гкал/год

  вул. Адмірала Нахімова,4

  22,1

  пр.. Металургів,32

  11,3

  вул. Героїв Сталінграда,2а

  1,7

  вул. Артема, 79а

  16,1

  вул. Ушакова, 251

  4,5

  Всього

  55,7

  Таблиця 3.1. Параметри циркуляційної води ТЕЦ.

  Періоди року

  Витрата циркуляційної води, тис. м3

  Температура циркуляційної води, 0С

  Вхід

  Вихід

  Зимовий

  18÷20

  22

  31

  Літній

  26÷28

  35

  46

  Середньорічна температура

  28

  38

  Таблиця 3.2. Основні показники циркуляційної води ТЕЦ комбінату – бризкальний басейн головної насосної станції цеху водопостачання.

  Найменування

  Параметр

  Відстань, м

  Права сторона ТЕЦ до градирні №1

  300

  Ліва сторона ТЕЦ до градирні №2

  130

  Тиск, кгс/м2

  Вода що входить (подається) на ТЕЦ

  (самопливно на всмоктування циркуляційних насосів )

  Вода що виходить (скидається) від ТЕЦ

  0,89÷1,04

  Працююче обладнання в різні періоди року

  Літо

  4 турбоповітрянодувні машини та 2 генератора

  Зима

  4 турбоповітрянодувні машини та 1 генератора

  Джерело: ЭСКО «ЭкоСис»,www.ecosys.com.ua